Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 222 mln zł straty. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się straty netto w zakresie 135-369,3 mln zł

Strata operacyjna wyniosła 93,56 mln zł wobec 79,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 710,43 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 7 549,83 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć wynik operacyjny w wysokości -218,4 do +20 mln zł, przy konsensusie na poziomie 107,7 mln zł straty. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 5 235-5 897,3 mln zł, przy konsensusie na poziomie 5 633,55 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 128,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 483,67 mln zł w porównaniu z 21 926,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 259,18 mln zł wobec 148,32 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.