Kruk 

Kruk wyemituje do 100 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł nie później niż do 31 marca 2016 r., podała spółka. "Zgodnie z uchwałą [zarządu] spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 100 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA1 spółki o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji" – czytamy w komunikacie. Środki z emisji Kruk przeznaczy na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności, refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju przez akwizycje, podano także.

PKP Cargo 

Związkowcy z "Solidarności" chcą 250-ciu złotych podwyżki oraz stabilizacji miejsc pracy. Pracownicy boją się, że prowadzona przez zarząd spółki alokacja to opóźniona likwidacja - tłumaczy Henryk Grymel z kolejarskiej "Solidarności". Związkowcy ogłosili pełną gotowość strajkową we wszystkich zakładach. >>>>  

Grupy Lotos 

Grupa Lotos odnotowała 249,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 35,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w III kw. 2015 roku 433 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 609 mln zł, podała spółka.>>>>  

Lotos Petrobaltic - spółka zależna Grupy Lotos - planuje zrealizować pierwszą sprzedaż ropy z bałtyckiego złoża B8 pod koniec listopada, podała spółka.>>>> 

Grupa Lotos zakłada docelowe wydobycie z bałtyckiego złoża B8 na poziomie 5 tys. baryłek dziennie. Szacuje, że zasoby złoża wystarczą na minimum kilkanaście lat produkcji, poinformował wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Zbigniew Paszkowicz. Obecnie Lotos Petrobaltic wydobywa z B8 1,5 tys. baryłek ropy dziennie. "W tej chwili realizujemy testowe wydobycie, docelowe będzie na poziomie 5 tys baryłek dziennie" - powiedział Paszkowicz podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółka liczy na to, iż uruchomienie pełnego poziomu wydobycia pod koniec 2016 r. zbiegnie się w czasie ze wzrostem cen ropy na rynku.

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos mogą wynieść około 1,5-2 mld zł w 2016 r., poinformował ISBnews wiceprezes Mariusz Machajewski. >>>> 

Grupa Lotos nada prowadzi analizy w sprawie upublicznienia spółki Lotos Kolej. Decyzje dotyczące ewentualnego debiutu podejmie na wiosnę przyszłego roku, poinformował wiceprezes Grupy Lotos Mariusz Machajewski. >>>> 


Robyg 

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych 4-letnich obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60 mln zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 tys. zł każda, podała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w zł (WIBOR6M) powiększonej o marżę, naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w zł (WIBOR6M)" - czytamy w komunikacie. Cel emisji obligacji nie został określony.

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 56,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 80,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje, że w tym roku wyprodukuje ok. 8,5 mln ton węgla, a IV kw. wydobędzie 2,5 mln ton węgla, poinformował prezes Zbigniew Stopa. Capex w 2015 r. może być niższy niż planowane 380 mln zł.>>>>  

BZ WBK 

Bank Zachodni WBK odnotował 472,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 515,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK zwiększyła się w skali kwartału do 3,57% w III kw. dzięki wzrostowi portfela kredytów gotówkowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz środków na rachunkach bieżących, podał bank.>>>>  

Bank Zachodni WBK wstrzymuje się z decyzją dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. do czasu otrzymania zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego wypłaty dywidendy za bieżący rok, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.>>>>  

Bank Zachodni WBK planuje zamknąć kilkadziesiąt placówek w ciągu 12-18 miesięcy, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.>>>>  

mBank 

mBank odnotował 319,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 315,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

mBank zaczeka z decyzją dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy za 2014 rok na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału tegorocznego zysku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.>>>>  

mBank szacuje, że jego udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyniesie ok. 40-50 mln zł i będzie miał negatywny wpływ na wyniki, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller.>>>>  

Grupa Orbis 

Grupa Orbis odnotowała 75,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 39,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Orbis potwierdza prognozę wskaźnika EBITDA w roku 2015 w przedziale 310-320 mln zł, podał zarząd w komentarzu do wyników. >>>> 

Grupa Orbis otworzy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 roku, poinformował wiceprezes Ireneusz Węgłowski. W przyszłym roku Orbis zniknie jako marka hoteli i pozostanie jedynie marką korporacyjną spółki giełdowej. "Jednym z naszych priorytetów jest ciągła poprawa wizerunku w oczach klientów, dlatego inwestujemy w nasze 'mury', modernizujemy kolejne obiekty. Kwota 47,5 mln zł została zainwestowana w I-III kw. 2015 r. Dodatkowo otworzymy co najmniej po jednym hotelu miesięcznie w 2016 roku i łącznie 18 nowych hoteli (na franszyzie lub zarządzanych przez nas) w ciągu najbliższych dwóch lat" - powiedział Węgłowski podczas konferencji prasowej.

Grupa Orbis zakłada, że przyszły rok dla grupy może stać pod znakiem znaczącej ekspansji i inwestycji. Uwzględnia m.in. ewentualne kolejne akwizycje portfeli hoteli w regionie, poinformował członek zarządu ds. finansowych Marcin Szewczykowski. >>>>  

FAM GK 

FAM Grupa Kapitałowa zwiększyła zysk netto o 90% r/r do 7 mln zł w I-III kw. 2015 r. dzięki skutkom, jakie zaczęły przynosić działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne spółki, poinformował prezes Paweł Relidzyński. >>>>   

InPost

InPost planuje dalszą komercjalizację i zwiększanie efektywności sieci Pralniomatów Hi'Shine, także za graniczą, poinformował prezes grupy Rafał Brzoska. >>>>  

SGB Bank, Polnord   

Polnord zawarł z SGB Bankiem umowę o organizację i obsługę emisji obligacji, podała spółka. Bank zobowiązał się nabyć na własny rachunek wszystkie obligacje wyemitowane przez Polnord w ramach umowy, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. "Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w dniu 20.08.2012 r. o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł" - czytamy w komunikacie.Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi, z terminem wykupu przypadającym 4 lata od daty emisji. Spółka przewiduje, że emisja obligacji nastąpi w listopadzie 2015 r. i nie będzie miała charakteru emisji publicznej, podano również.

Newag 

Newag zawarł z województwem opolskim umowę na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls za 51,3 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji do zamówienia 2 dodatkowych EZT, co zwiększyłoby wartość zamówienia o 20,52 mln zł netto, podała spółka. Z komunikatu województwa opolskiego wynika, że zamówi ono wszystkie 7 pojazdów. >>>>  

Wittchen 

Wittchen przydzielił wszystkie 3,25 mln akcji oferowanych w ofercie publicznej, podała spółka. Wartość oferty wyniosła 55,25 mln zł, z czego 27,2 mln zł to wartość brutto nowej emisji akcji. >>>>  

Forte 

Fabryka Mebli Forte zawarła list intencyjny z GWW Ladziński Cmoch i Wspólnicy w sprawie nabycia od GWW 100% udziałów w Eurowiór, podało Forte. >>>>  

Tauron, Apator 

Oferta Apatora, warta 38,5 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawy liczników energii elektrycznej dla Tauron Dystrybucja, podał Apator. >>>>  

Nickel Development 

Nickel Development rozpoczął zapisy w publicznej emisję trzyletnich obligacji o planowanej całkowitej wartości emisji wynoszącej 10 mln zł, wynika z komunikatu. "Zapisy na obligacje Nickel Development potrwają do 13 listopada bieżącego roku. Oprocentowanie jest równe stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,27%. Celem emisji jest zmiana terminowej struktury zadłużenia emitenta, poprzez przedterminowy wykup obligacji serii B. Obligacje będą zabezpieczone hipoteką na nieruchomości należącej do spółki" - czytamy w komunikacie.

Dar-Inwest, Awbud

Dar-Inwest Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Wiśniewski złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu, podała spółka. Awbud skieruje do sądu wniosek o oddalenie wniosku jako w całości bezzasadnego. >>>>