W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 9,3 proc. we wrześniu br. wobec 9,4% w sierpniu br. i wobec 10,1 proc. rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Co należy zrobić, by ratować „starzejącą się” gospodarkę UE?

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.