Unibep zawarł z wchodzącą w skład holdingu ILDC spółką Mill-Yon Gdańsk umowę na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie wraz z elementami infrastruktury za ryczałtowo 84,55 mln zł netto, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest realizacja pierwszego etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegająca na kompleksowym wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze, wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej/Rodziewiczówny w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

W budynku o wysokości 26 kondygnacji naziemnych znajdzie się 361 mieszkań, 4 lokale usługowe i 2 lokale biurowe. Termin realizacji inwestycji: IV kwartał 2015 r. - IV kwartał 2017 r., podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.