MCI Management odnotowało 2,8 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,75 mln zł wobec 26,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 5,52 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 28,19 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 105,78 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 327,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 118,21 mln zł w porównaniu z 330,35 mln zł rok wcześniej.

MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.