Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,21 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 108,74 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 7,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 523,42 mln zł w porównaniu z 404,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 6,87 mln zł wobec 5,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,5 mln zł w 2014 r.