Wynik z tytułu odsetek wyniósł 66,88 mln zł wobec 71,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 29,99 mln zł wobec 25,41 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 19,78 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 19,67 mld na koniec 2014 r.

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,95 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 10,77 mln zł wobec 66,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.