Zysk operacyjny wyniósł 29,18 mln zł wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 351,34 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 292,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 59,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 103,76 mln zł w porównaniu z 908,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 56,38 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.