Doradcy pomogą też wykonać plan gospodarki niskoemisyjnej. Pozwala on przewidzieć jakie i ile niebezpiecznych substancji dostaje się do środowiska na danym terenie oraz pokazuje plany redukcji tych zanieczyszczeń. "Plan jest podstawą do inwestycji na terenie gminy, dzięki tym planom samorządy mogą starać się o wsparcie finansowe w nowej perspektywie" - mówi Joanna Żebrowska-Cielek kierownik jednostki realizującej projekt doradztwa energetycznego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje m.in. odnawialne źródła energii. Na ten cel można dostać nawet 40 % refundacji inwestycji. W przyszłym roku pojawi się też program RYŚ, który dofinansuje termomodernizację domu.