Niemcy największym trucicielem w UE

Według danych Eurostatu łączna emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2012 r. była na poziomie 4,683 mld ton ekwiwalentu CO2, z czego za około 70 proc. zanieczyszczeń odpowiada tylko sześć państw.

Największym trucicielem w UE są Niemcy, które w 2012 r. wypuściły do atmosfery gazy cieplarniane o wartości odpowiadającej 965 mln ton ekwiwalentu CO2. Kolejne to Wielka Brytania (615 mln ton CO2), Francja (507 mln ton), Włochy (471 mln tom). Polska jest piątym największym trucicielem w UE. W 2012 roku z naszych kominów i rur wydechowych dostało się do atmosfery 401 mln ton ekwiwalentu CO2. Pierwszą szóstkę zamknęła Hiszpania z wynikiem 354 mln ton.

>>> Czytaj też: Cała prawda o energii odnawialnej: kosztuje więcej, niż przynosi korzyści

Unia Europejska nie ustaje w wysiłkach, żeby obniżyć emisje gazów cieplarnianych i osiągnąć ambitne cele, jakie stoją przed państwami członkowskimi do 2020 roku w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego i protokołu z Kioto. Według danych Komisji Europejskiej w 2014 r. szacowane całkowite emisje w UE były o 4 proc. niższe niż w 2013 r., tj. o ok. 23 proc. poniżej poziomu z 1990 r.

Reklama

Kraje bałtyckie najszybciej zmniejszają emisję gazów cieplarnianych

Wśród państwach członkowskich UE liderami redukcji są kraje bałtyckie oraz Rumunia, które od 1990 do 2012 roku zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych o ponad połowę. Na Łotwie emisja CO2 zmniejszyła się o 57,1 proc., na Litwie o 55,6 proc., w Estonii o 52,6 proc. i Rumunii o 52,0 proc.

Kolejne były: Bułgaria (-44,1 proc.), Słowacja (-41,3 proc.), Węgry (-36,3 proc.) i Czech (-32,7 proc.).

W ciągu 22 lat Polska zdołała zredukować emisję o 14,1 proc. Do czołówki wiele nam brakuje, jednak biorąc pod uwagę strukturę polskiej energetyki opartej na węglu, ten wynik wcale nie jest zły. Tym bardziej, że w UE znalazło się osiem państw które między rokiem 1990 a 2012 zwiększyły emisję gazów do atmosfery. Wzrost odnotowano na Malcie (+ 57,3 proc.), na Cyprze (+ 47,7 proc.), Hiszpanii (+ 22,5 proc.), w Portugalii (+ 14,9 proc.), w Irlandii (+ 7,0 proc.), w Grecji (+ 5,7 proc.), Austria (4,0 proc.) i Słowenii (+ 2,7 proc.).

Na poziomie całej UE, emisje były 17,9 proc. poniżej poziomu z 1990 roku.

Najwyższy udział odnawialnych źródeł energii ma Szwecja

Od 2004 roku udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrosły znacznie we wszystkich państwach członkowskich UE. W ciągu ostatnich 10 lat trzynaście państw co najmniej podwoiło udział odnawialnych źródeł energii.

Najbardziej proekologiczną energetykę ma Szwecja, gdzie w 2013 roku udział odnawialnych energii w zużyciu brutto wynosił 52,1 proc. Kolejne, z dużo niższym udziałem czystej energii są: Łotwa (37,1 proc.), Finlandia (36,8 proc.) i Austria (32,6 proc.).

>>> Czytaj też: Czwarta rewolucja przemysłowa. Czeka nas „technosukces” czy „technozagłada”?

Najniższy odsetek źródeł ekologicznych energii odnotowano w Luksemburgu (3,6 proc.), na Malcie (3,8 proc.), Holandii (4,5 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (5,1 proc.).
W Polsce w 2013 r. 11,3 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Na poziomie UE, udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto, osiągnął 15,0 proc. w 2013 roku.