Zysk operacyjny wyniósł 9,75 mln euro wobec 0,19 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,29 mln euro  w III kw. 2015 r. wobec 14,08 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 9,91 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,12 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32,04 mln euro  w porównaniu z 28,09 mln euro rok wcześniej.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych). Prowadzą także działalność związaną z tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań informatycznych, sprzedażą detaliczną produktów rolnych, sprzedażą pasz dla zwierząt hodowlanych, obróbką zbóż czy magazynowaniem.