We wtorek na otwarciu kurs akcji wynosił 56,9 zł.

"W raporcie z 7 grudnia Haitong Bank obniża rekomendację dla spółki Magellan z kupuj do neutralnej, z ceną docelową akcji 62,1 zł (obniżenie ceny docelowej z 82,8 zł). Analitycy uważają, że inwestorzy przyzwyczaili się do tego, że Magellan potrafi utrzymać wzrost bilansu i dostarczyć dwucyfrowy wzrost zysku netto. O ile w pierwszym punkcie oczekiwania akcjonariuszy spółki mogą nadal być spełnione, to już drugi punkt, zdaniem analityków, wygląda mało prawdopodobnie w średnim okresie, z powodu niekorzystnych warunków rynkowych i oczekiwanych dalszych obniżek stóp procentowych. Po prognozowanym 11-proc. spadku zysku netto w tym roku, Haitong Bank szacuje, że pozostanie on w 2016 roku na mniej więcej niezmienionym poziomie 44,7 mln zł, o 20% niższym niż w poprzednich prognozach. Analitycy obniżyli również prognozy zysku netto w 2017E o 24%, do kwoty 46,2 mln zł (wzrost o 3% r/r). Magellan jest notowany na poziomie P/E 8.8x w 2016E oraz P/BV 1.0x, ze stopą zwrotu z kapitału własnego 12%. Według Haitong Bank, poziom ten wygląda na mało wymagający, jednak z uwagi na niski jednocyfrowy wzrost zysku netto analitycy uważają, że jest uzasadniony" - czytamy w komunikacie.