"W treści listu intencyjnego strony oświadczyły, że zobowiązują się dążyć do sprzedaży na rzecz inwestora 100% akcji spółki. Hutmen S.A. zobowiązał się dodatkowo do podjęcia działań skutkujących przystąpieniem pozostałych akcjonariuszy spółki do transakcji" – czytamy w komunikacie.

Strony listu intencyjnego szacują, że cena 100% akcji WM Dziedzice będzie się mieścić w przedziale 110-125 mln zł, w zależności od poziomu kapitału obrotowego tej spółki.

Karo BHZ uzyskało wyłączne prawo do prowadzenia negocjacji do 31 marca 2016 r., podano także.

Pod koniec września Karo BHZ złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad WM Dziedzice.

Hutmen i Walcownia Metali Dziedzice należą do grupy kapitałowej Impexmetalu. Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. WM Dziedzice jest producentem półfabrykatów z metali nieżelaznych.