"Na skutek dokonanych transakcji, pomiędzy KI i KH a spółką ustał stosunek zależności" - podano w komunikacie.

Pod koniec sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Strada Holding kontroli nad KH Logistyka (właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes).

Pod koniec lipca Kulczyk Holding (KH), spółka zależna Kulczyk Investments (KI), podpisał z Innova Capital umowę inwestycyjną oraz warunkową przedwstępną umowę sprzedaży, posiadanego pośrednio, 63% pakietu akcji Pekaesu.

Strada Holding należy do Innova - grupy private equity prowadzącej inwestycje w przedsięwzięcia z różnych sektorów gospodarki w Europie Środkowej. Aktualnie grupa Innova posiada spółki portfelowe w Polsce i w Rumunii w sektorach, takich jak usługi finansowe, technologie - media - telekomunikacja (TMT), usługi dla biznesu, energia, sektor spożywczy. 

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.