"Przedmiotem umowy jest opracowanie, wykonanie, dostarczenie oraz wdrożenie dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jego jednostek terenowych rozwiązania informatycznego w postaci zintegrowanej hurtowni danych (System Hurtowni Danych), która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego" - czytamy w komunikacie.

Obok Sygnity w konsorcjum są Indra Sistemas oraz Ericpol. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy od dnia podpisania, podano również.

"Łączne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 53 263 157,41 zł brutto, przy czym wynagrodzenie jakie otrzyma Sygnity, jako członek konsorcjum, […] nie przekroczy kwoty 19 114 507,94 zł brutto" - czytamy dalej.

Jednocześnie Sygnity wskazuje, iż aktualnie uczestnicy konsorcjum prowadzą negocjacje w zakresie zmiany zakresu zadań realizowanych przez każdego z uczestników w ramach umowy, w związku z czym zarząd Sygnity przewiduje możliwość podwyższenia kwoty wynagrodzenia, jakie otrzyma Sygnity, podkreślono w informacji.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,9 mln zł.