Rekomendacja została wydana przy cenie 26,3 zł, zaś w piątek o godzinie 9.50 za akcje spółki płacono 27,73 zł, po spadku o 0,04% w porównaniu z wczorajszym zamknięciem.

"W obliczu potencjalnego spadku przerobu w obszarze inżynieryjnym w 2016 roku i braku jednorazowych zysków z przeszacowania projektu deweloperskiego w Poznaniu, kluczowa do utrzymania wyników jest poprawa rentowności w obszarze energetyki oraz wzrost przerobu i zysków w eksporcie" - czytamy w raporcie.

Analitycy DM Noble Securities prognozują, że zysk netto Erbudu wyniesie 37,5 mln zł w tym roku i spadnie do 31,1 mln zł w przyszłym roku, przy przychodach na poziomie odpowiednio: 1 744  mln zł i 1 660 mln zł.