W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na poziomie 313.788.526 tys. zł, a wydatki budżetu państwa na poziomie 368.528.526 tys. zł.

Zgodnie z notą CIR, projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody – 62.400.147 tys. zł, wydatki – 71.640.528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich – 9.240.381 tys. zł

Jak wynika z komunikatu CIR, w 2016 r. założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240,4 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10.696,8 mln zł.

>>> Czytaj też: Szydło: Wielkie korporacje finansowe próbują nas szantażować

"W rezultacie planowane w 2016 r. potrzeby pożyczkowe netto ukształtują się na poziomie 74.677,2 mln zł" - napisano w komunikacie.

"Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto będzie na poziomie 51.203,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 23.474,1 mln zł" - dodano.

DEFICYT SEKTORA OK. 2,8 PROC. PKB

Deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. planowany jest na poziomie 69,8 mld zł.

"Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64,0 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r." - napisano w nocie CIR.

"Uwzględniając dostosowanie metodyki krajowej do metodyki Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010), wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8 proc. PKB" - dodano.

RELACJA DŁUGU DO PKB WYNIESIE 49,1 PROC. POD KONIEC 2015

Zgodnie z komunikatem CIR, rząd zakłada, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42,0 mld zł w 2016 r.

"Relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49,0 proc. w 2016 r." - napisano w komunikacie.

"Z kolei relacja do PKB – kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym – wyniesie na koniec roku 2015 i 2016 odpowiednio: 47,5 proc. i 48,6 proc." - dodano.

Ostrożne założenia

Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że rząd postąpił ostrożnie zakładając, że nowe wydatki będą realizowane dopiero po wejściu w życie nowych podatków. Poza tym pojawiły się konkretne źródła dochodu, jak prognozowany zysk Narodowego Banku Polskiego, czy pieniądze z przetargu na LTE.

Ekspert dodaje jednak, że istnieją pewne ryzyka, jak zapisany w budżecie poziom inflacji. Jarosław Janecki uważa, że ceny będą rosły wolniej, co obniży wpływy do budżetu z podatku VAT.

Przyjęty przez rząd projekt budżetu zostanie skierowany do parlamentu.

Źródło: IAR/PAP

>>> Czytaj też: Szydło: Wielkie korporacje finansowe próbują nas szantażować