Według danych Eurostatu w 2014 roku 17 proc. całkowitego obrotu generowanego w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej było wynikiem sprzedaży elektronicznej. To o 5 pkt. proc. więcej niż w 2008 r., gdy odsetek ten wynosił 12 proc.

Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2014 r. przedsiębiorstwa UE znacznie więcej zamawiały przez Internet niż sprzedawały. Po stronie e-zamówień znalazło się 40 proc. firm, podczas gdy sprzedaż online prowadziło tylko 19 proc. przedsiębiorstw.

Wśród państw członkowskich UE w 2014 roku, najwięcej firm robiło zakupy drogą elektroniczną w Austrii (68 proc.), w Czechach (56 proc.), w Niemczech (54 proc.), Finlandii i Wielkiej Brytanii (po 51 proc.). We wszystkich państwach członkowskich e-sprzedaż była dużo mniej popularna wśród przedsiębiorstw. Najwięcej firm oferowało swoje produkty i usługi w Irlandii (32 proc.), Szwecji (28 proc.), Danii i Niemczech (po 27 proc.), Belgii (26 proc.), w Czechach i Holandii (po 25 proc.).

Najwyższe obroty z e-sprzedaży (37 proc. łącznego obrotu przedsiębiorstw w danym kraju) generowane są przez firmy irlandzkie. Kolejne są Czechy (30 proc.), Słowacja, Finlandia i Wielka Brytania (21 proc.).

A gdzie znajduje się Polska? Z danych Eurostatu wynika, że zakupy drogą elektroniczną robi zaledwie co piąte polskie przedsiębiorstwo (21 proc.), a sprzedaje zaledwie co ósme (12 proc.). Za nami są tylko Rumunia, Bułgaria i Grecja.

Branża e-commerce oferuje przedsiębiorcom możliwość dotarcia do firm lub konsumentów niezależnie od ich położenia geograficznego. Najlepiej wykorzystują te możliwości firmy z Irlandii i Czechach, gdzie udział obrotów z e-sprzedaży był najwyższy.

Na szczycie transgranicznego handlu elektronicznego znajduje się Irlandia, gdzie 17 proc. przedsiębiorstw dokonywał sprzedaży elektronicznych do innego państwa członkowskiego UE w 2014 roku.

Wśród pozostałych państw członkowskich ponad 10-proc. udział przedsiębiorstw sprzedających w sieci do innego państwa członkowskiego UE był jeszcze w sześciu państwach: Belgii (14 proc.), w Czechach (13 proc.), na Malcie (12 proc.), Holandii, Austria i Słowenia (po 11 proc.). Odsetek przedsiębiorstw sprzedających online do krajów trzecich, poza UE, był na poziomie poniżej 10 proc. w każdym z państw członkowskich UE, z wyjątkiem Irlandii (12 proc.).

W handlu transgranicznym Polska plasuje się w ogonie państw UE. Tylko 4 proc. polskich firm sprzedawało towary na wspólny rynek, a poza UE tylko 2 proc. Za Polską były tylko Bułgaria, Grecja i Rumunia.