Jak na razie niewiele wskazuje na to, aby w nadchodzącym 2016 r. nastąpiło wyraźnie przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego - czytamy w raporcie BIEC.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w grudniu br. wzrósł o 0,4 pkt m/m do 159,5 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Mimo dwóch kolejnych miesięcy wzrostu, obecnie znajduje się on na poziomie zbliżonym do wartości z początku roku.

"Jak na razie niewiele wskazuje na to, aby w nadchodzącym 2016 r. nastąpiło wyraźnie przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego pomimo, że prawdopodobnie deflacja w drugim półroczu 2016 r. wygaśnie, zaś do funkcjonowania w warunkach niepewności zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorcy będą musieli się przyzwyczaić" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery uległy poprawie w stosunku do wartości sprzed miesiąca, dwie pozostały na niezmienionym poziomie i dwie uległy pogorszeniu.

"Branże szczególnie dotknięte długotrwałym spadkiem zamówień to przede wszystkim przemysł odzieżowy i tekstylny oraz metalurgiczny" - podało BIEC.

Odkładanie gotowych produktów w magazynach, zwłaszcza w warunkach spadających cen podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Sytuacja ta znajduje swe odzwierciedlenie w opiniach menedżerów na temat stanu finansów zarządzanych przez nich firm. Od czerwca 2015 przedsiębiorcy systematycznie informują o pogarszającej się sytuacji finansowej.(...) Nieznacznie poprawiły się oceny ogólnej sytuacji gospodarczej, choć przewaga optymistów nad pesymistami jest ciągle niewielka – około 4%, podano w raporcie.

>>> Czytaj też: 2016 rokiem polskiej chemii? Analitycy są zgodni: wyniki spółek poprawią się

Ostatnie dane wskazują na niewielki wzrost wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednak w 2015 roku wydajność pracy w przemyśle spadła o ponad 5%, zaś od swego ostatniego szczytu z końca 2013 o ponad 7%.