Wcześniej podano, że Green Content rozpocznie rozpowszechnianie Kiwi TV nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia uzyskania koncesji. Spółka otrzymała koncesję na emisję programu "o charakterze uniwersalnym, promującego aktywny rozwój człowieka, zawierającego audycje poświęcone zdrowemu stylowi życia, rozwojowi zawodowemu i społecznemu człowieka, a także popularyzującego aktywność fizyczną".

Agora jest jedynym wspólnikiem spółki Green Content i posiada 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. 

>>> Czytaj też: BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe