Polska waluta wyceniana jest następująco: 4,2835 PLN za euro, 3,9348 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9489 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,7925 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności krajowego długu wynoszą 2,957% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie sesje 2015r. mijały pod znakiem lekkiej presji podażowej na wycenie PLN, co częściowo możemy tłumaczyć obniżoną płynnością oraz niską aktywnością inwestorów. Wydaje się, iż początek nowego roku może przynieść utrzymanie tej tendencji z uwagi na fakt, że środa (6 stycznia) również jest dniem „bez handlu” w Polsce. W szerszym ujęciu wydaje się, iż umocnienie PLN w drugiej połowie grudnia zostało wyhamowane, a obecność istotniejszych wsparć na parach x/PLN ogranicza potencjał dalszej aprecjacji PLN. W zakresie ostatnich dni trudno wskazać istotniejsze czynniki rynkowe, jednak warto zwrócić uwagę na dalsze lekkie schłodzenie stosunków z UE, gdzie komisarz UE wnioskował o objecie Polski nadzorem z uwagi na ostatnią nowelizację ustawy o mediach publicznych. Wniosek ten wpisuje się w ostatnie tendencje związane z relatywnie trudnym startem rządu PiS w unijnych strukturach. Należy mieć jednak świadomość, iż poza procedurą nadmiernego deficytu, jedynie bezpośrednie decyzje w zakresie funduszy mogłyby mieć tutaj istotniejszy wpływ na rynek walutowy.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy odczyt przemysłowego indeksu PMI dla Polski, gdzie inwestorzy spodziewają się lekkiego wzrostu wskaźnika do 52,4 pkt. wobec 52,1 pkt. uprzednio. W trakcie sesji poznamy również analogiczne wskaźniki dla gospodarki niemieckiej (53 pkt.), brytyjskiej (52,7 pkt.) czy zbiorczej dla Strefy Euro (53,1 pkt.). Ponadto w trakcie dzisiejszej sesji GUS opublikuje „szybki szacunek” wskaźnika CPI za styczeń, gdzie oczekiwane jest lekkie podbicie z -0,6% r/r do -0,4% r/r. Wskazanie to będzie obserwowane przez pryzmat rynkowych założeń do wyjścia z deflacji w okolicach końca I kw. w Polsce.

Z rynkowego punktu widzenia wydarzenia ostatnich sesji na PLN wskazują, iż lokalne wsparcia w okolicach 3,90 CHF/PLN, 4,2350 EUR/PLN, 3,8570 USD/PLN oraz 5,7150 GBP/PLN stanowią istotną barierę przed dalszym umocnieniem polskiej waluty. Najprawdopodobniej rynkowe nastroje, w trakcie dzisiejszej sesji, uwarunkowane zostaną lokalnymi odczytami indeksów PMI.

Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ