Dzięki modernizacji, produkcja czterech instalacji wytwarzających siarkę z siarkowodoru zwiększy się w sumie o 80 ton na dobę - z obecnych 270 ton siarki do 350 ton, podano także.

"Modernizacja działających instalacji odsiarczania jest znacznie tańsza niż wybudowanie nowej i zapewni takie same efekty. Prace modernizacyjne przygotowują specjalizujące się w technologiach rafineryjnych firmy Kinetics Technology S.p.A. (KT) i Parsons" - czytamy w komunikacie.

Instalacje Clausa będą gotowe do zwiększenia produkcji siarki po postoju remontowym rafinerii wiosną 2017 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.