Nauka języka obcego w europejskich szkołach jest bardzo powszechna. Z blisko 18 milionów uczniów szkół ponadpodstawowych 98,6 proc. uczyło się co najmniej jednego języka obcego w 2014 roku. Polska jest bardzo blisko tego wyniku.

Angielski jest zdecydowanie najbardziej popularnym językiem na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W całej Unii naukę języka Szekspira pobierało ponad 17 milionów uczniów, czyli 97,3 proc. wszystkich. Drugim najczęściej wybieranym językiem w UE był francuski (5 mln uczniów, czyli 33,7 proc.). W dalszej kolejności wybierane były: niemiecki (3 mln, 23,1 proc.) i hiszpański (2 mln, 13,1 proc.).

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w wielu państwach UE angielskiego uczą się wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły. W tej grupie znalazły się Szwecja, Malta, Dania, Hiszpania, Włochy.

"W ramach edukacji podstawowej, zdecydowana większość uczniów państw członkowskich UE wybiera naukę języka angielskiego. Nauka tego języka jest obowiązkowa w kilku krajach, również w ramach szkół średnich. Wiele państw członkowskich UE ma blisko 100 proc. uczniów uczących się tego języka w szkole podstawowej. Wskaźniki od 99 do 100 proc. zanotowano w przypadku uczniów szkół podstawowych na Malcie, Cyprze, w Austrii, Hiszpanii we Włoszech, Liechtensteinie, Norwegii i Macedonii. Więcej niż dziewięciu na dziesięciu uczniów szkół podstawowych uczy się angielskiego w Polsce, Francji i Chorwacji" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Szkoły są wreszcie gotowe na sześciolatków, ale PiS cofa reformę

W krajach Unii Europejskiej niemal 60 proc. uczniów (prawie 11 mln) w szkołach drugiego stopnia uczy się dwóch lub więcej języków obcych. Dużo mniejsza grupa (38,8 proc. całości) uczyła się tylko jednego języka obcego.

W Polsce z łącznej liczby 1 mln 112 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych 98,3 proc. uczyło się jakiegoś języka obcego, z czego 4,7 proc. uczęszczało na lekcje tylko jednego, natomiast 93,7 proc. chodziło na dwa języki lub więcej. Polskie dzieci, podobnie jak w całej Europie, najczęściej wybierały angielski. Drugim najbardziej popularnym językiem w polskich szkołach był niemiecki.