Zysk operacyjny wyniósł 3,87 mln euro wobec 1,88 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,44 mln euro w IV kw. 2015 r. wobec 45,16 mln euro rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 2,36 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,73 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 229,51 mln euro w porównaniu z 184,35 mln euro rok wcześniej.

Avia Solutions Group to litewska spółka, która dostarcza rozwiązania biznesowe dla lotnictwa i oferuje usługi w zakresie konserwacji i napraw samolotów, szkolenia załóg, szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotu, obsługi naziemnej i tankowania, leasingu załóg i inne. Spółka jest notowana na GPW od marca 2011 r.