Zysk operacyjny wyniósł 3,22 mln zł wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,53 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 11,35 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2015 r. spółka miała 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,50 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42,0 mln zł w porównaniu z 37,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2015 r. wyniósł 6,34 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.

>>> Czytaj też: IMS nie zmienia polityki dywidendowej w związku ze skupem akcji

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).