Netia

Netia odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 174,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 24,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Eurocash

Reklama

Eurocash odnotowało 97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 72,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Qumak

Qumak odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

CCC

CCC odnotowało 105,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 309,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

CCC planuje otworzyć w tym roku 423 sklepy i grudzień zamknąć liczbą 1 166 punktów na wszystkich rynkach, podała spółka. Chce także pojawić się na dwóch nowych rynkach: w Serbii i w Estonii. Czytaj więcej >>>>

Kopex

Kopex odnotował 503,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 16,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Portfel zamówień Kopeksu wynosił 1,18 mld zł na koniec ub.r. wobec 1,35 mld zł rok wcześniej, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Kopex chce pod koniec roku osiągnąć "konserwatywny" poziom długu netto do EBITDA, w granicach 3,4-3,6x. Spółka będzie też rozmawiać z bankami na temat podniesienia poziomu tego wskaźnika w kowenantach i o planowanych działaniach oszczędnościowych, poinformował wiceprezes i dyrektor ds. finansowych Krzysztof Zawadzki. "Zakładamy, że na koniec tego roku nastąpi spadek tego wskaźnika do poziomu konserwatywnego″ - powiedział Zawadzki podczas konferencji prasowej. Na koniec 2015 r. wskaźnik długu netto do EBITDA Grupy Kopex wynosił 6,8x. W kowenantach zapisano natomiast wskaźnik 3x, jednak w definicji EBITDA nie uwzględniono odpisów na aktywa finansowe.

Kopex liczy, że 2016 rok będzie rokiem odbudowy dla spółki, planuje działania restrukturyzacyjne, poinformował prezes Bogusław Bobrowski. Czytaj więcej >>>>

Kopex chce pozyskać partnera do inwestycji w kopalnię w Przeciszowie. Zakłada, że koncesję na wydobycie uzyska w III lub IV kwartale br., poinformował prezes Bogusław Bobrowski. "Projekt kopalni jest realizowany, ale na zasadzie takiej, że tworzone jest aktywo. W tej chwili trwa proces pozyskiwania koncesji na eksploatację złoża, zakładamy, że uzyskamy ją w III lub IV kwartale″ - powiedział Bobrowski podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że Kopex nie jest w stanie samodzielnie zrealizować inwestycji, na którą capex wyniósłby ok. 2 mld zł, dlatego spółka szuka partnera kapitałowego do tego projektu. Jednak, jego zdaniem, będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji.

Apator

Apator odnotował 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Apator prognozuje 850 mln zł przychodów w 2016 r. wobec 769,37 mln zł w ub.r. oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 80 mln zł wobec 63,22 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Czytaj więcej >>>>

Prognoza Apatora, zakładająca 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto w 2016 r., ma "mocne podstawy" - m.in. wyższy w ujęciu rocznym backlog i szansę na poprawę rentowności, dzięki eliminacji strat w spółce zależnej Apator Rector, poinformował prezes Andrzej Szostak. Czytaj więcej >>>>

Skarbiec Holding

Skarbiec Holding odnotowało 6,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II poł. 2015 r. wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Elektrotim

Elektrotim odnotował 12,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 3,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Quercus TFI

Quercus TFI odnotowało 30,49 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 31,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotowało 6,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 4,38 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Admiral Boats

Obligacje serii J spółki Admiral Boats, o wartości nominalnej 1 000 zł szt., zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 26 lutego, podała giełda.

Bloober Team

Bloober Team dokonał wykupu wraz z należnymi odsetkami wszystkich 344 sztuk trzynastomiesięcznych obligacji serii I w styczniu 2015 roku, poinformowała spółka. Seria I była obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 1 tys.(jeden tysiąc) zł każda. "Tym samym, Bloober Team informuje, że nie posiada już żadnych zobowiązań z tytułu emisji obligacji" - czytamy w komunikacie.

Capital Park

Grupa Capital Park otrzymała pozwolenie na użytkowanie budynku biurowego Topos zlokalizowanego przy ul. Pawiej 24, poinformowała spółka. "Przyszli najemcy z pewnością docenią kameralny charakter obiektu i unikalny klimat, jakim wyróżnia się Topos ze standardowej oferty biurowej. Atuty te docenił już PKO Bank Polski, który zdecydował się na otwarcie w projekcie siedziby 22 Oddziału w Krakowie. Bank zajął powierzchnię 245 m2" - powiedziała dyrektor operacyjny Kinga Nowakowska, cytowana w komunikacie.

PKO BP

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o zmianach w radzie nadzorczej i na wniosek Skarbu Państwa odwołali z rady nadzorczej 6 osób - Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik. Jednocześnie akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej - na wniosek SP - Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika i Agnieszkę Winnik-Kalembę, która zasiadała już w RN banku w latach 2006-2008 oraz przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych - Mirosława Barszcza oraz Andrzeja Kisielewicza, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Czytaj więcej >>>>

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o zmianach w statucie banku, które przyznają większe uprawnienia radzie nadzorczej w zakresie powoływania członków zarządu i przypisywaniu im obszarów odpowiedzialności, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Decyzję akcjonariuszy PKO BP o wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez MSP zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, minister skarbu Dawid Jackiewicz przyjął " z zadowoleniem". W nowym statucie podporządkowanie członkom zarządu poszczególnych obszarów działalności banku ustalać będzie regulamin zarządu, zatwierdzany przez radę nadzorczą. Jedynym członkiem zarządu, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności banku są narzucone regulaminowi zarządu jest członek zarządu do spraw ryzyka.

Polnord

Polnord sprzedał ponad 80% mieszkań w III etapie gdańskiej inwestycji 2 Potoki, w ofercie pozostało niesprzedanych 30 lokali, podała spółka. "Dogodna lokalizacja i atrakcyjna cena sprawia, że na mieszkanie na osiedlu decydują się nie tylko rodziny i single, ale również nabywcy inwestycyjni. Wszystkie lokale można nabyć bez wkładu własnego, w ramach dofinansowania w programie MdM" - powiedziała dyrektor sprzedaży i marketingu Wioletta Kleniewska, cytowana w komunikacie.

Ronson

Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 151 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Kamienica Jeżyce, która jest zlokalizowana w samym centrum Poznania przy ul. Kościelnej, poinformowała spółka. "Oba etapy Kamienicy Jeżyce liczą w sumie 290 mieszkań, z czego 151 w II etapie, który będzie oddany do użytku w IV kwartale 2016 r. Do kupienia pozostało jeszcze niespełna 70 lokali o powierzchni od 39 m2 do 108 m2, których ceny zaczynają się od 5850 zł brutto za m2" - czytamy w komunikacie.

IMS

Zarząd Grupy IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,61 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Robyg

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na wspólne przedsięwzięcie Robyg i NCRE II Investments, polegające na budowie osiedla przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, podał Urząd. "Transakcja, która otrzymała zielone światło, to budowa osiedla przy ul. Wilanowskiej w Warszawie przez Robyg i NCRE II Investments. Pierwsza ze spółek prowadzi działalność deweloperską, głównie w Warszawie i Trójmieście. NCRE II Investments należy do grupy kapitałowej, która zajmuje się inwestycjami w polski rynek nieruchomości, wspólnie ze spółką Robyg. Wspólny przedsiębiorca ma działać pod nazwą Robyg Praga Investment II" - czytamy w komunikacie.

ZUE

Oferta ZUE, warta 31,5 mln zł brutto, została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace na liniach kolejowych nr 139 i 13, podała spółka. Postępowanie nosi nazwę "Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice - Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 10,300 - 25,360 w wybranych lokalizacjach i na linii nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice, w km 62,260 - 68,780 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą pociągu naprawy podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 oraz wagonów samowyładowczych typu 426 Vb w ilości 20 szt. stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie".

Asseco SEE

Zarząd Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska wpłacił ING Bankowi Śląskiemu kwotę 46 542 563,74 zł tytułem należności głównych, wynikającą z umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Zwolnienie z długu i umorzenie odsetek przez ING będzie zakończeniem procesu restrukturyzacji zadłużenia Sfinks posiadanego względem ING Banku Śląskiego" - czytamy w komunikacie.

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin zdecydował o wypowiedzeniu umów o dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Spółka jest zobowiązana do zwrotu pobranych ok. 29,5 mln zł dofinansowania w całości wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe. Kwoty te wchodzą w skład bieżącej listy wierzytelności, przygotowanej i przekazanej sądowi w ramach trwającego postępowania restrukturyzacyjnego. Lista ta stanowi podstawę rozmów i negocjacji z wierzycielami, których celem jest doprowadzenie do zatwierdzenia postanowień układowych.