Obligacje serii PPE Ghelamco Invest, które będą oferowane w drodze oferty publicznej kierowanej do inwestorów indywidulanych oraz instytucjonalnych, będą miała łączną wartość nominalną do 50 mln zł i cenę emisyjną 99,6-99,86 zł, podała spółka. Zapisy ruszą 4 marca.

"W ramach serii PPE zaoferowane zostanie do 500 000 obligacji na okaziciela zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, o łącznej wartości nominalnej do 50 000 000 zł. Cena emisyjna jednej obligacji uzależniona będzie od dnia złożenia zapisu i wzrastać będzie od 99,60 zł w dniu 4 marca 2016 r., tj. pierwszym dniu składania zapisów, do 99,86 zł w ostatnim dniu złożenia zapisu, tj. w dniu 21 marca 2016 r. Okres zapisów zostanie skrócony w przypadku wystąpienia dnia przekroczenia zapisów" - czytamy w komunikacie.

Zapisy będą przyjmowane w dniach 4-21 marca. Przewidywany termin przydziału przypada 22 marca. Przewidywany dzień emisji to 30 marca 2016 r., natomiast dzień ostatecznego wykupu - 30 marca 2020 r. Do obrotu papiery maja być wprowadzone 7 kwietnia br.

Oprocentowanie będzie zmienne, marża wyniesie 4%, stopę bazową dla obligacji określono jako WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, podano również.

Wczoraj Ghelamco Invest poinformowało, że zdecydowało o przeprowadzenia oferty publicznej do 500 tys. obligacji serii PPE, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę IV publicznego programu emisji obligacji.

Wcześniej Ghelamco podawało, że oferty publiczne skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przeprowadzane w ramach programu obejmą, w zależności od potrzeb finansowych Grupy Ghelamco w Polsce, do 3,5 mln obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda.

Pod koniec stycznia KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, w którym łączna kwota nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 350 mln zł.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.