Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

LW Bogdanka

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o zmianach w statucie podczas nadzwyczajnego walnego, które zostało zwołane na 12 kwietnia. Zmiany w statucie LWB umożliwią realizację procesu integracji spółki z grupą, podała Enea. Proces integracji przebiega w sposób ewolucyjny od chwili, gdy Enea stała się strategicznym inwestorem w LWB. Kolejne działania związane z włączeniem Bogdanki do Grupy Enea to realizacja wcześniejszych deklaracji. "Propozycje zmian w statucie Bogdanki mają dostosować ten dokument do standardów Grupy Enea i umożliwić nam łatwiejszą i ściślejszą współpracę. Integracja z Grupą poprawi efektywność LWB i umożliwi optymalne wykorzystanie efektów synergii. Jako strategicznemu inwestorowi zależy nam na dobrej kondycji Bogdanki i budowaniu jak najlepszego wyniku koncernu surowcowo-energetycznego"- powiedział wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek rady nadzorczej LW Bogdanka Wiesław Piosik. Nadzwyczajne walne LW Bogdanka, na którym podjęte zostaną decyzje w sprawie zmian w statucie, zostało zwołane na 12 kwietnia.

MCI

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0., w którym MCI poprzez spółki zależne posiada 62,12 % certyfikatów inwestycyjnych, dokonał transakcji sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji Invia.cz, a.s (984 566 akcji) na rzecz Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze, podał MCI. Wartość transakcji wyniosła 55 938 750,25 euro. W listopadzie ub. roku prezes MCI Management Tomasz Czechowicz informował, że MCI planuje wyjść z inwestycji w spółce Invia na początku 2016 roku i rozważa sprzedaż swojego pakietu innemu funduszowi lub upublicznienie firmy na giełdzie.

PCM

Prime Car Management (PCM) odnotowało 38,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Masterlease podtrzymuje plan wypłaty akcjonariuszom dywidendy na poziomie 100% zysku za 2015 r., który wyniósł 38,7 mln zł, poinformował prezes Grupy Masterlease Jerzy Kobyliński. >>>>

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics odnotował 13,93 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 14,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo odebrało wszystkie z 30 lokomotyw spalinowych ST48, zmodernizowanych kosztem ok. 140 mln zł przez Newag, podała spółka. >>>>

BBI Development

Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. - spółka celowa BBI Development - podpisał z Korporacją Budowlaną Doraco jako generalnym wykonawcą umowę na budowę budynku "Centrum Marszałkowska", podała spółka. Wartość umowy to 83,53 mln zł netto. "Spółka celowa Zarządzanie Sezam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam sp.k., realizująca projekt 'Centrum Marszałkowska', przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (dawny DH 'Sezam'), podpisała w dniu 11 marca 2016 roku z Korporacją Budowlaną Doraco Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wybudowanie budynku wielofunkcyjnego 'Centrum Marszałkowska' z garażem podziemnym, składającym się z funkcji biurowej oraz domu handlowego o funkcji usługowo - handlowej wraz z infrastrukturą, wjazdami na działkę, z przebudową istniejących części podziemnych (z możliwością etapowania prac)" - czytamy w komunikacie.

Robyg

Spółka zależna Robyga zawarła warunkową umowę nabycia działki o powierzchni 10,5 tys. m2 w warszawskiej dzielnicy Praga Południe za 16 mln zł, podała spółka. "Spółka zależna od spółki zawarła warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o powierzchni ok 10 500 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Praga Południe za cenę 16 000 000,00 zł, pod warunkiem nie skorzystania przez Miasto Stołeczne Warszawa z przysługującego mu w odniesieniu do ww. nieruchomości ustawowego prawa pierwokupu" - czytamy w komunikacie.

GetBack

Spółka GetBack przydzieliła obligacje serii AD12 o wartości nominalnej 12 mln zł, podała spółka. "Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 11 marca 2016 r. podjął uchwałę nr 42/2016 w sprawie przydziału stu dwudziestu obligacji na okaziciela serii AD12, o łącznej wartości nominalnej 12 000 000 zł i dojściu emisji do skutku" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii AD12 są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu na dzień 11 marca 2017 r. i nie mają formy dokumentu, podano również. Spółka nie planuje wprowadzać tych papierów do obrotu na rynku Catalyst.

MLP Group

MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź Wschód. Zespół obiektów, który powstanie na terenie łódzkiej dzielnicy Widzew będzie liczyć ok. 70 tys. m2 powierzchni magazynowej, poinformowała spółka. Całkowita powierzchnia parku wyniesie 15 hektarów. W skład parku logistycznego będą wchodzić budynki klasy A. "Region łódzki pozostaje jednym z wiodących rynków magazynowych w naszym kraju. Najemcy chętnie lokują tutaj swoją działalność ze względu na centralne położenie i bardzo dobrą infrastrukturę drogową. Planując nową inwestycję chcemy wzbogacić naszą ofertę w tym bardzo popularnym rejonie Polski, a jednocześnie odpowiedzieć na wciąż rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty magazynowe" - powiedział dyrektor generalny Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

BBI Development

Koordynowane przez Warbud prace w Złotej 44 zakończą się w tym roku. Wtedy też rozpocznie się procedura przekazywania klientom apartamentów, poinformował BBI Development. >>>>

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała umowę z Balcke-Dürr Polska na modernizację elektrofiltrów w blokach energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów, podała PGE. Wartość umowy to 72,7 mln zł. Modernizacja elektrofiltrów obejmie m.in. wymianę wyposażenia wewnętrznego elektrofiltrów, pełną modernizację układów wysokiego napięcia, instalacji elektrycznych i AKPiA, wymianę układu pneumatycznego odprowadzenia popiołu lotnego. Dzięki modernizacji elektrofiltrów bloki w Elektrowni Turów spełnią limity emisji wynikające z przyszłych konkluzji BAT. "Modernizacja bloków w Elektrowni Turów jest kolejnym projektem w grupie kapitałowej PGE, mającym na celu przedłużenie żywotności bloków energetycznych o kolejne 150 tys. godzin, a więc o ok. 20 lat, przy spełnieniu restrykcyjnych wymogów środowiskowych" - powiedział prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos

Grupa Lotos otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gdańsku pozwolenie na rozpoczęcie budowy instalacji opóźnionego koksowania (DCU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT), w ramach Projektu EFRA, podała spółka. Pozwolenie na instalację produkcji wodoru (HGU) spółka otrzymała jeszcze w lutym. "Pozwolenie na realizację dwóch kluczowych instalacji w Projekcie EFRA jest niezwykle ważne dla planowej realizacji tej inwestycji w tym roku i dalej. Rozpoczynamy tak, jak to zaplanowaliśmy kolejny etap złożonych prac budowlanych. Cały Projekt EFRA, jego segmenty są ściśle i precyzyjnie ze sobą powiązane. Teraz, gdy mamy zgodę na budowę instalacji DCU i CNHT, automatycznie uruchamiane są kolejne obszary działań" - powiedział dyrektor Projektu EFRA w Grupie Lotos Grzegorz Błędowski, cytowany w komunikacie.

ČEZ

ČEZ, a. s., przeprowadził private placement obligacji na kwotę nominalną 99 mln euro z kuponem EURIBOR 3-mies. plus 0,55%, podał koncern. „Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Euro Medium Term Note i zostały dodane jako czwarta transza do dwuletniego programu emisji private placement obligacji w EUR. W dotychczasowych trzech transzach wyemitowano papiery na 101 mln euro" – czytamy w komunikacie. BNP Paribas działał jako jedyny dealer przy transakcji.

Erbud

Erbud zawarł umowę z Bouygues Immobilier Polska na budowę kompleksu mieszkalnego w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303/Łokuciewskiego, w dzielnicy Bemowo za 13,31 mln zł netto, podała spółka. „Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 17 lipca 2017 roku" – czytamy w komunikacie. Jest to kolejna umowa w ciągu ostatnich 12 miesięcy podpisana z firmą Bouygues Immobilier Polska. Łączna wartość umów wynosi 26,61 mln zł, podano również.

Kogeneracja

Kogeneracja odnotowała 125,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 49,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>