Zasadniczo dobre dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za luty potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, pozwala to liczyć na utrwalenie się wzrostów, a nawet na dalsze ich przyspieszenie - zarówno w zakresie liczby etatów, jak i wysokości wynagrodzeń.

Przyspieszeniu wzrostu zatrudnienia powinna pomagać w kolejnych miesiącach stosunkowo niska baza statystyczna z ub.r., przy czym spodziewane przyspieszenie wzrostu PKB w kolejnych kwartałach także powinno przełożyć się na dalsze zwiększenie popytu na pracowników, uważają ekonomiści.

Spodziewają się oni wzrostu presji płacowej, szczególnie w II półroczu, co w połączeniu z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowane kadry wymusi dalszy wzrost wynagrodzeń. Utrzymanie się tych trendów będzie stanowić potwierdzenie silnego wsparcia ze strony rynku pracy dla krajowej konsumpcji prywatnej.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 r. wzrosło o 3,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,5% r/r. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił odpowiednio 3,8% wzrostu r/r w przypadku wynagrodzeń i 2,3% wzrostu r/r zatrudnienia.

Uwzględniając deflację (0,8% r/r), płace w lutym wzrosły realnie o 4,7% r/r wobec wzrostu o 4,9% r/r w styczniu, a realny fundusz płac przyspieszył do 7,5% r/r z 7% r/r miesiąc wcześniej.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków:

"Z naszych badań wynika, że 24,9% pracodawców planuje w kolejnych miesiącach prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla" - pełnomocnik zarządu Work Service Krzysztof Inglot

"Większość wskaźników koniunktury (tzn. Manpower/ NBP) wskazuje na dalsze przyspieszenie zatrudnienia w kolejnych miesiącach, co powinno być widoczne w sektorze usług i handlu detalicznego" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki

"Dane z początku roku wskazują, że w bieżącym roku sytuacja na krajowym rynku pracy będzie sprzyjała utrzymaniu podwyższonej dynamiki konsumpcji prywatnej. Najważniejszym jednak czynnikiem stymulującym oczekiwany przez nas skokowy wzrost konsumpcji prywatnej w trakcie 2016 r. (w okolice 4,5% w II poł. roku) będzie uruchomienie wypłat zasiłków wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+" - ekonomiści BOŚ Banku.

>>> Czytaj też: Zarabiamy więcej. GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach