"Połączenie spółek miałoby nastąpić […] przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco. W wyniku połączenia Infovide zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie wymaga, zgodnie z przepisami KSH, podjęcia w tym przedmiocie pozytywnej decyzji przez walne zgromadzenie każdej ze spółek biorących udział w połączeniu. W pierwszej kolejności niezbędne będzie uzgodnienie planu połączenia przez zarządy obu spółek" - czytamy w komunikacie.

Planowane połączenie Asseco i Infovide ma na celu wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco w zakresie usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i energetycznym, podano również.

W ub.r. Asseco Poland sfinalizowało przejęcie Infovide-Matrix i tym samym posiada 12,476 mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015).

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.