Spółka Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka.

"(…) w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016 r. udzielającą zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela spółki, spółka w dniu 17 marca 2016 r. złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosek o wykluczenie z dniem 22 marca 2016 r. akcji Spółki z obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Powyższy wniosek dotyczy następujących akcji:

a) 1.332.900 akcji zwykłych na okaziciela Serii A²,

b) 285.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B,

c) 123.077 akcji zwykłych na okaziciela Serii C,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPTMED00015. Wszystkie ww. akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym i oznaczone skrótem "TER" - czytamy w komunikacie.

Pani Teresa Medica jest liderem na krajowym rynku wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i kompresyjnych. Firma projektuje i produkuje tekstylne i dziewiarskie wyroby medyczne, stosowane w profilaktyce, chirurgii, rehabilitacji i ortopedii. W czasie 24-letniej działalności spółki powstała bogata oferta wyrobów (ponad 3000 indeksów) oferowanych pod dwiema markami: Pani Teresa oraz Basis Active. W 2007 r. firma zadebiutowała na warszawskiej GPW.