Enter Air odnotował 33,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 56,39 mln zł wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 756,98 mln zł w 2015 r. wobec 731,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniósł 5,66 mln zł wobec wyniku 0 zł rok wcześniej.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając do ponad 30 krajów od Islandii i Portugalii po Kenię i Tajlandię. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2015 r.