Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 grudnia ub.r. wynosiła blisko 4,6 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł rok wcześniej, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,3 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,3 mld zł, podała spółka.

"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 31 grudnia 2015 wynosiła blisko 4,6 mld zł. Największą część stanowi Projekt Jaworzno 910MW - 3,8 mld zł, z czego 0,5 mld zł pozostaje do realizacji wprost przez jednostkę dominującą, a 3,3 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (pozostała do realizacji wartość 2,1 mld zł przypadająca na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie rocznym za 2015 r.

Na 2016 r. przypada 1,8 mld zł w portfelu spółki (0,7 mld zł Rafako i 1,1 mld zł SPV Jaworzno), na 2017 r. 1,7 mld zł (0,4 mld zł Rafako i 1,3 mld zł SPV Jaworzno), a na okres po 2017 r. 1,1 mld zł (0,2 mld zł Rafako i 0,9 mld zł SPV Jaworzno).

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.