Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, uwzględniający udziały niedające kontroli, to 83,78 mln zł wobec 155,95 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 138,02 mln zł wobec 210,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 677,98 mln zł w 2015 r. wobec 5 058,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniósł 3,79 mln zł wobec 25,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.