Timmermans, który przebywa z wizytą w Warszawie, był pytany przez dziennikarzy, jakie rekomendacje przedstawi Komisji Europejskiej dot. sytuacji w Polsce, i kiedy spodziewa się kolejnych spotkań z polskimi władzami.

"Mam nadzieję, że będę w Polsce ponownie za dwa tygodnie, zachęcony dialogiem, który jest prowadzony zarówno z rządem Rzeczypospolitej, jak również z Trybunałem Konstytucyjnym. Chcę kontynuować ten dialog i chcę jutro złożyć raport przed kolegium komisarzy, że pierwsza wizyta w Polsce jest zachęcająca. Wiele jeszcze musi być uczynione, by dialog, do którego wszyscy dążą, przyniósł owoce" - powiedział.

Wyraził nadzieję, że uda mu się ponownie spotkać z przedstawicielami rządu, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielami kręgów akademickich.

"Publikowanie i stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego powinno być podstawą do wypracowania stałego rozwiązania. Komisja jest przekonana, że niezbędne jest wspieranie tego działania. Będę doradzał kolegium, żeby kontynuować działania, które zostały podjęte, i rozmawiać bezpośrednio z władzami. Dzisiaj uzgodniliśmy, że jest bardziej skutecznie, żeby dialog był prowadzony twarzą w twarz, a nie za pomocą korespondencji" - podkreślił wiceszef KE. (PAP)