Akcjonariusze Uniwheels zdecydują 19 V o wypłacie 1,65 euro dywidendy na akcjęWarszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Uniwheels zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 19 maja o przeznaczeniu 20,46 mln euro na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 1,65 euro na akcję, podała spółka.

"Zarząd i rada nadzorcza proponują, by zysk wykazany w bilansie Uniwheels AG za rok finansowy 2015 w wysokości 28 063 788,13 euro został podzielony w następujący sposób:

- Wypłata dywidendy w wysokości 1,65 euro na akcję bez wartości nominalnej uprawnioną do wypłaty dywidendy: w kwocie 20 460 000,00 euro,

- Przeniesienie na nowy rachunek: 7 603 788,13 euro" - czytamy w ogłoszeniu zwołującym walne.

W propozycji nie wzięto pod uwagę akcji własnych. Jeśli spółka będzie w dniu walnego zgromadzenia posiadała akcje własne, zarząd podda pod głosowanie zaktualizowaną wersję uchwały, zawierającą odpowiednio dostosowaną wysokość części zysku do pozostawienia w spółce przy utrzymaniu wysokości dywidendy na akcję, zaznaczono.

Uniwheels odnotował 40,69 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 22,77 mln euro zysku rok wcześniej.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r. W 2015 r. miała 436,48 mln euro skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)