"Giełda Papierów Wartościowych - razem z uczestnikami rynku kapitałowego - pracuje nad propozycją, jak rynek kapitałowy może się wpisać w Plan premiera Morawieckiego. Dlatego, że rynek kapitałowy jest fundamentalnym elementem i narzędziem realizacji tego planu. (...) Jest na pewno bardzo dobrym miejscem do wspierania innowacyjnych projektów" - podkreśliła szefowa GPW podczas Ogólnopolskiego Forum Studenckich Kół Naukowych Rynku Kapitałowego.

Oceniła, że GPW powinna przyciągać nowych inwestorów i emitentów. "Giełda powinna opierać się na długoterminowych formach inwestowania. Zwłaszcza z punktu widzenia inwestorów indywidualnych (...) rozwijanie różnego rodzaju instrumentów i zachęt do długoterminowego oszczędzania jest konieczne. By w okresie, kiedy przejdziemy na emeryturę (...) mieć za co godnie żyć" - zaznaczyła.

"Żaden rynek, żadna giełda nie może funkcjonować bez zaufania. (...) To zaufanie spowoduje, że spółki, inwestorzy indywidualni będą chciały przychodzić na giełdę. (...) Mamy trochę do zrobienia w zakresie odbudowania zaufania do tego rynku" - dodała.

Jej zdaniem "powinniśmy uczyć się tego, by traktować to, co polskie jako miejsca, podmioty, instrumenty pierwszego wyboru". "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powinna być giełdą pierwszego wyboru dla spółek, podmiotów funkcjonujących w Polsce" - mówiła. Dodała, że należy rozważyć odpowiednie rozwiązania prawne w tym zakresie.

>>> Czytaj też: Polska wyrwie się z peryferyjności? Rząd zaprezentował plan Morawieckiego

Warto też rozważyć - według niej - wprowadzenie nowych produktów, które sprawdziły się na rynkach zagranicznych. "Mam na myśli tzw. REIT-y (ang. Real Estate Investment Trust), czyli spółki, które działają na rynku nieruchomości. Nabywają nieruchomości, zarządzają nimi i oczywiście, jeśli jest taka potrzeba zbywają je" - wyjaśniła.

Szefowa GPW tłumaczyła, że spółki te z reguły są zwolnione z podatków, ale jednocześnie zobowiązane do wypłaty bardzo wysokiej stopy dywidendy. "To powoduje, że papiery emitowane przez REIT-y stają się atrakcyjne dla akcjonariuszy. Jednocześnie inwestycje tych podmiotów mają charakter długoterminowy" - podkreśliła.

Zaleska mówiła ponadto o potrzebie dalszego rozwoju rynku obligacji. "Warszawska Giełda jest postrzegana przede wszystkim przez pryzmat rynku akcji. W mniejszym stopniu przez rozwój rynku obligacji. (...) Jestem przekonana, że rynek obligacji ma potencjał dalszego rozwoju. Myślę o obligacjach korporacyjnych, także o obligacjach jednostek samorządu terytorialnego" - zaznaczyła.

"By obrót obligacjami był jeszcze bardziej atrakcyjny niezbędne jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania na tym rynku. (...) Dzisiaj większość z tych obligacji nie ma przypisanej wagi ryzyka. Nie ma przypisanego ratingu. (...) Nadanie jakiegoś poziomu ryzyka jest rzeczą fundamentalną, aby ktoś, kto nabywa taki pakiet wartościowy mógł ocenić, na ile ryzykuje. Jednym z pomysłów jest budowa polskiej agencji ratingowej, która nadawałaby ratingi papierom wartościowym, obligacjom korporacyjnym (...); żeby te ratingi były dostępne, czyli mówiąc wprost nie bardzo drogie. To może spowodować wzrost przejrzystości rynku" - oceniła.

Jej zdaniem w obecnej perspektywie finansowej UE obligacje mogą stanowić wkład własny przy pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. "Także pewne rozwiązania zewnętrzne - mam na myśli chociażby podatek bankowy - powinny sprzyjać rozwojowi rynku obligacji, w tym także korporacyjnych" - podkreśliła.

"Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski", przygotowany pod kierunkiem wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, został przyjęty przez rząd w połowie lutego. Zgodnie z nim rozwój polskiej gospodarki ma opierać się na pięciu filarach. Są to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał, ekspansja zagraniczna oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny.

Fundusze unijne wraz z wkładem krajowym, przeznaczone na realizację planu, mają wynieść w sumie 760 mld zł.

>>> Czytaj też: CBOS: Prawie połowa Polaków popiera Plan Morawieckiego