"Akcjonariusze sprzedający, na podstawie rekomendacji menadżerów oferty wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, wspólnie ustalili cenę akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych oraz cenę akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, oferowanych w ramach oferty na poziomie 47,00 zł za jedną akcję oferowaną" - czytamy w informacji.

Akcjonariusze sprzedający ustalili także, że ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty wynosi 1 200 000 akcji, w tym 143 059 akcji serii A, 10 534 akcji serii B, 49 478 akcji serii D, 73 005 akcji serii E, 809 466 akcji serii F, 54 389 akcji serii G, 6 980 akcji serii H oraz 53 089 akcji serii I, podano także.

W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 1 060 000 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 140 000 walorów.

Cenę maksymalną ustalono wcześniej na 66,5 zł. Oferta miała objąć maksymalnie 2 320 062 akcji sprzedawanych.

Zgodnie z informacjami z prospektu emisyjnego, od 13 do 18 kwietnia będą przyjmowane zapisy oraz wpłaty na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 13-15 kwietnia przyjmowane będą zapisy i dokonywane wpłaty na akcje oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowany jest ok. 18 kwietnia, zaś ok. 28 kwietnia 2016 - zakładany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez EVF I Investments S.à r.l. spółkę prawa luksemburskiego,, która posiada 2 622 200 akcji spółki, co stanowi 55,38% akcji oraz 55,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po zakończeniu oferty, zakładając, że EVF I Investments S.à r.l. ostatecznie zaoferuje i sprzeda 1 651 214 akcji oferowanych w ramach oferty, posiadał będzie akcje stanowiące 20,50% łącznej liczby głosów na WZA i przestawnie być podmiotem dominującym i sprawującym kontrolę nad spółką.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.