Spółka informowała w marcu, że wypracowała 19,5 mln euro zysku netto w 2015 r., według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych.

Zysk operacyjny za 2015 r. wyniósł 22,57 mln euro wobec 23,44 mln euro zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 27,18 mln euro wobec 28,39 rok wcześniej. Spółka szacowała wcześniej, że EBITDA za 2015 r. wyniesie 27,2 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,8 mln euro w 2015 r. wobec 96,97 mln euro rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 19,34 mln euro wobec 18,26 mln euro zysku rok wcześniej.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)