ATM Grupa

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 18,546 mln zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Echo Investment

Rada nadzorcza spółki Echo Investment powołała Nicklasa Lindberga na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka.>>>>

Mediatel

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Mediatela do 30 kwietnia włącznie, podała spółka.>>>>

Quercus TFI

Quercus TFI odnotowało 5,67 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

DTP

Akcjonariusze DTP postanowili o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 2,857 mln zł, tj. w wysokości 0,08 zł na jedną akcję, przy czym przy uwzględnieniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 wypłaconej wcześniej w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie kwota 0,00 zł na akcję, podała spółka.>>>>

Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione, podała spółka. >>>>

Radpol

Akcjonariusze Radpolu zdecydują o wypłacie dywidendy w kwocie 1,028 mln zł, czyli 0,04 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane w dniu 17 maja.>>>>

i2 Development

i2 Development przewiduje, że średnia marża brutto dla projektów realizowanych i planowanych osiągnie ok. 50%, a cena emisyjna w IPO pozwala zakładać, że notowania akcji spółki po debiucie na GPW mają spory potencjał wzrostu, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Misztal.>>>>

Etos

Etos - operator sieci Diverse - odstąpił od przeprowadzenia publicznej sprzedaży akcji w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia ważności prospektu oraz warunkami rynkowymi, podała spółka.>>>>

MLP Group

Akcjonariusze MLP Group zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 41,66 mln zł, czyli 2,3 zł na akcję z zysku za 2015 r. oraz części zysków zatrzymanych z lat ubiegłych, podała spółka.>>>>

Kruk

InvestCapital Malta - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 3 mln euro (12,9 mln zł) od Bigbank AS Consumer Finance SE z siedzibą w Madrycie, podała spółka.>>>>

PBKM

Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w ofercie na akcje Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) oferowane w transzy inwestorów Indywidualnych wyniosła 45,882 proc., poinformowała spółka.>>>>

GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), polegającą na powołaniu Pawła Dziekońskiego na wiceprezesa zarządu, podała GPW.>>>>

Budimex

W związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, umowa pomiędzy NP. 7 - spółką celową Nexity Polska - a Budimeksem na budowę kompleksu mieszkaniowego Skylife etap 2 w Warszawie, wejdzie w życie 21 kwietnia, podał Budimex. Wartość umów na budowę 1. i 2. etapu inwestycji to 52,93 mln zł netto, w tym 1. etapu - 28,4 mln zł.>>>>

Żywiec

Akcjonariusze Grupy Żywiec uchwalili na walnym zgromadzeniu, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2015 w wysokości 35 zł za jedną akcję, podała spółka. Do tej pory Żywiec wypłacił 12 zł zaliczki na akcję.>>>>

Airway Medix

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Airway Medix SA w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja.>>>>

Murapol

EuroRating potwierdził rating kredytowy Murapolu na poziomie BB z perspektywą stabilną, podała spółka.>>>>