Akcjonariusze Grupy Żywiec uchwalili na walnym zgromadzeniu, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2015 w wysokości 35 zł za jedną akcję, podała spółka. Do tej pory Żywiec wypłacił 12 zł zaliczki na akcję.

Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 maja 2016 roku.

"Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 24 września 2015 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123 256 044,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 12 zł za jedną akcję, do wypłaty w 2016 r. akcjonariuszom pozostanie kwota 236 240 751,00 zł, tj. kwota 23 zł za jedną akcję. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10 271 334 akcje zwykłe na okaziciela" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec ustalili wysokość dywidendy na 25 zł na akcję.

Grupa Żywiec w 2015 roku sprzedała 11,612 mln hektolitrów piwa - o 9,6% więcej r/r, warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)