Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec marca 2016 r. wyniosła 10 proc., czyli spadła o 0,3 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Rok temu wskaźnik ten wynosił 11,5 proc.
Stopa bezrobocia - marzec 2016 / Media

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca br. wyniosła 1 600,5 tys. wobec 1 652,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 860,6 tys. przed rokiem.

Prognozy 12 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 9,9% do 10%, przy średniej na poziomie 9,96% (wobec 10,3% r/r miesiąc wcześniej).

Stopa bezrobocia - marzec 2016 / Media
Bezrobocie rejestrowane - marzec 2016 / Media

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10% w marcu. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła później, że wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie poniżej 9% na koniec roku.

>>> Czytaj też: Absolwenci odbijają od dna. Liczba bezrobotnych spadła o 11 proc.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 6,3% w wielkopolskim do 16,5% w warmińsko-mazurskim - podał GUS. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła ona we wszystkich województwach. W największym stopniu stopa bezrobocia zmniejszyła się w województwie lubuskim i zachodniopomorskim (po 0,6 p.proc.). W porównaniu z marcem ub. roku stopa bezrobocia również zmniejszyła się we wszystkich województwach, najbardziej w województwie zachodniopomorskim (o 2,3 p.proc.) i warmińsko-mazurskim (o 2,2 p.proc.).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w marcu br. 185,7 tys. wobec 190,7 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W marcu 2015 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 187,6 tys. osób.

- Stopa bezrobocia obniżyła się w marcu zgodnie z oczekiwaniami do 10 proc. Tym samym, po trwającym zaledwie trzy miesiące niewielkim zimowym wzroście stopy bezrobocia , mamy powrót do pozytywnych tendencji na rynku pracy. W kolejnych miesiącach sytuacja powinna ulegać jeszcze większej poprawie. W efekcie mamy szanse zejść z poziomem bezrobocia do rekordowo niskich wartości, notowanych ostatnio w 2008 r., gdy zdarzały się miesiące, w których stopa bezrobocia wynosiła 8,8-8,9 proc. W tym roku powinno być ich znacznie więcej. Wskazują na to zarówno dane dotyczące dynamiki zatrudnienia w firmach, jak i informacje bazujące na opiniach przedsiębiorców, którzy zapowiadają stopniowe zwiększanie liczby etatów oraz sygnalizują rosnące zapotrzebowanie na pracowników - mówi Roman Przasnyski, główny analityk GERDA BROKER.

Jego zdaniem, rynkowi pracy sprzyjać powinna spodziewana kontynuacja pozytywnych tendencji w gospodarce w kolejnych kwartałach. - Na dobrą koniunkturę wskazują także opublikowane przez GUS dane za trzy pierwsze miesiące obecnego roku, tym bardziej że panuje przekonanie, iż pierwszy kwartał mógł być stosunkowo słabszy pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego. W pierwszym kwartale zatrudnienie zmniejszyło się jedynie w górnictwie oraz firmach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię, gaz i wodę oraz w minimalnym stopniu w budownictwie i obsłudze nieruchomości - dodaje.

>>> Czytaj też: Badania wyjaśniają: czy ograniczenie umów śmieciowych zaszkodzi gospodarce?