Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji, by osiągnąć 100% udziału w kapitale Midasa i wycofać akcje z obrotu giełdowego, podał Cyfrowy Polsat.

"Zarząd Polkomtel sp. z o.o. [...] podjął uchwałę w sprawie nabycia do 100% akcji Midas S.A. Zgodnie z uchwałą, Polkomtel podejmie działania mające na celu ogłoszenie i przeprowadzenie żądania sprzedaży akcji Midasa w ramach przymusowego wykupu, w tym ustanowienie wymaganego prawem zabezpieczenia oraz działania mające na celu zniesienie dematerializacji akcji Midasa i wycofanie akcji Midasa z obrotu na rynku regulowanym" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia Polkomtel nabył w wezwaniu 403 054 449 akcji, stanowiących 27,2395% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego Midasa.

Po rozliczeniu transakcji Cyfrowy Polsat posiada pośrednio, za pośrednictwem Metelem Holding Company Limited, Eileme 2 AB, Eileme 3 AB, Eileme 4 AB, Polkomtela oraz Litenite Limited 1 379 597 139 akcji Midasa, reprezentujących 93,237% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)