"Wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę w ilości 17 500 000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil SA postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 26 sierpnia 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)