Tarczyński odnotował 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,48 mln zł wobec 8,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 144,48 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 124,8 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy 2016 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 144.476 tys. zł. i były o 15,8% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów miało systematyczne rozszerzanie współpracy z sieciami handlowymi, przeprowadzone w ostatnich kwartałach kampanie reklamowe oraz wdrażanie nowych asortymentów grupy premium" - czytamy w raporcie.

W okresie 3 miesięcy 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 20,6% i była o 3,8 p.p. niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku. Podstawowym czynnikiem spadku marży brutto był wzrost udziału kosztów zużycia materiałów i energii w przychodach (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) – w pierwszym kwartale 2016 roku udział ten kształtował się na poziomie 61,9%, podczas gdy w pierwszym kwartale 2015 roku było to 60,8%, podano również.

"Istotny wpływ na spadek marży brutto miał też wzrost kosztów amortyzacji związany z zakończoną rozbudową zakładu w Ujeźdźcu Małym oraz zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Koszty amortyzacji w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosły 6 185 tys zł, a w pierwszym kwartale 2015 roku 5 001 tys zł (koszty związane przede wszystkim z halami produkcyjnymi i ich wyposażeniem)" - czytamy dalej.

Wynik EBITDA Grupy w okresie 3 miesięcy 2016 roku wyniósł 11 669 tys. zł. i był o 1 984 tys. zł. niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,1%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 1,94 mln zł wobec 6,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)