Listy zastawne spółki PKO Bank Hipoteczny o wartości 500 mln zł zadebiutują na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych oraz na regulowanym rynku pozagiełdowym Bondspot w środę 11 maja, podała giełda.
Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 0,65 % (zmienne), a kupon jest wypłacany kwartalnie. Data wykupu to 28.04.2021 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. będzie 191 spółką notowaną na Catalyst oraz 8 debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Pod koniec kwietnia PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję listów zastawnych, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny otrzymał zgodę KNF na prowadzenie działalności w sierpniu 2014 r. Należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, który jest liderem polskiego sektora bankowego.

(ISBnews)