"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie 12 755 371 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)