Zysk operacyjny wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,93 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 7,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 0,06 mln zł wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Recykl podkreśla, że poprawiła osiągane marże. Dzięki skutecznej optymalizacji kosztowej, marża ze sprzedaży przekroczyła 7,9% (wobec 3,2% w ubiegłym roku), rentowność na działalności operacyjnej wyniosła 11,1% (wobec 9,9%), a rentowność netto spółki przekroczyła 5 proc. (5,16% wobec 4,2%).

"Pierwszy kwartał 2016 roku był kolejnym dobrym okresem rozwoju spółki, co potwierdzają wyniki, jakie udało nam się osiągnąć. Początek roku w naszej branży tradycyjnie jest najsłabszy, dodatkowo mieliśmy do czynienia ze spadkiem cen wszystkich oferowanych produktów i usług, mimo to istotnie zwiększyliśmy sprzedaż, szczególnie w zakresie paliw alternatywnych. To obszar, który chcemy rozwijać w najbliższym czasie" - powiedział prezes Roman Stachowiak, cytowany w komunikacie.

Na początku maja spółka informowała o zawiązaniu razem z inwestorem branżowym spółki celowej, której zadaniem będzie inwestycja w nową instalację rozdrabniania opon. Zadaniem Grupy Recykl będzie nadzór, obsługa instalacji oraz zapewnienie dostaw surowca, a po stronie partnera biznesowego będzie leżał odbiór wyprodukowanych produktów oraz zabezpieczenie wsadu w postaci odpadów poużytkowych jakim są zużyte opony przez okres sześciu lat.

"W naszej ocenie, pierwsze produkty z nowej instalacji mogą powstać w IV kwartale tego roku. Sądzimy, że pozwoli nam to od 2017 roku zwiększyć produkcję paliw alternatywnych do poziomu 70-80 tys. ton rocznie" - dodał Stachowiak.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Grupa posiada zakłady w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie oraz sieć zbiórki. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)