"Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Nextbike otrzyma wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za implementację systemu informatycznego w wysokości 2,4 mln zł netto oraz wynagrodzenie za korzystanie przez użytkowników z rowerów w ramach systemu ustalane w oparciu o sporządzane raporty uwzględniające liczbę wypożyczeń rowerów w ramach systemu" - czytamy w komunikacie.

Benefit Systems zobowiązany jest do zwrócenia Nextbike kosztów obejmujących wartość zniszczonych, niezwróconych bądź skradzionych rowerów lub stacji dokujących, kosztów związanych z procesem obsługi odzyskiwania mienia, a także kosztów windykacji nieopłaconych wypożyczeń, których czas był dłuższy niż opłacony przez użytkowników. Maksymalna odpowiedzialność Benefit Systems z tytułu obowiązku zwrotu kosztów wynosi 200 tys. zł rocznie, podano także.

"Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2018 roku" - czytamy również.

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)