Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Getin Holding oczekuje, że działalność spółek zagranicznych będzie rentowna w tym roku, co wraz z poprawiającymi się wynikami Idea Bank Polska powinno sprawić, iż zysk netto holdingu z działalności powtarzalnej w 2016 roku poprawi się w porównaniu z ubiegłym rokiem, wynika ze słów prezesa Piotra Kaczmarka.

"Biorąc pod uwagę poziom stabilizacji biznesu na wschodzie i to, że dostosowaliśmy modele biznesowe do panującej sytuacji, a  Polska radzi sobie lepiej niż w ubiegłym roku, widzimy szansę na poprawę wyniku powtarzalnego w tym roku" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji. 

Dodał, że grupa nie podaje prognoz, natomiast wyniki pierwszego kwartału i ogólna sytuacja ekonomiczna pozwalają optymistycznie patrzeć na ten rok. 

Getin Holding odnotował 33,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w I kw. 2016 r. wobec 34,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 12,41 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"W tym kwartale w naszym wyniku nie ma znaczących one-offów. To, co zarobiliśmy, to zarobiliśmy na biznesie bankowym. Po trudnym 2015 roku, pomimo nieznacznej poprawy w krajach wschodnich potrafiliśmy wyprowadzić biznes na plus, z wyjątkiem Carcade. W Polsce - dla Idea Banku to był dobry kwartał na poziomie biznesu, ale też w zakresie M&A. Domyka się bowiem transakcja z GetBack"- powiedział prezes.

Holding podał, że stabilizowanie się sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż Grupa Idea Bank Ukraina wypracowała, pierwszy od dwóch lat, zysk kwartalny na poziomie 1,8 mln zł. Bank zakończył również trzeci kwartał z rzędu ze sprzedażą na poziomie ponad 300 mln UAH. 

"Operacyjny break-even bank uzyskał w IV kwartale ub. roku. Teraz stabilnie generuje zysk w każdym miesiącu i jeśli makro nie zmieni się na gorsze, to nie powinien to być jednorazowy wystrzał, ale trwały trend. Perspektywa jest pozytywna" - powiedział prezes.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 4,7 mln zł w I kw. Zysk w lokalnej walucie wyniósł 25,1 mld BYR i był o 13,4% lepszy r/r. Bank kontynuował działania związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych (optymalizacja kosztów nieosobowych oraz struktury i poziomu zatrudnienia związanych m.in. z wyjściem z segmentu consumer finance). Grupa odnotowała ponad 2-krotny wzrost sprzedaży kredytów SME.

W Rumunii grupa Idea Bank wypracowała zysk netto na poziomie 1,3 mln zł. Był to pierwszy od końca 2014 r. kwartał zakończony pozytywnym wynikiem finansowym. Grupa odnotowała również rekordowe wolumeny sprzedaży. Na koniec marca suma bilansowa Grupy Idea Bank Rumunia wynosiła ponad 1,3 mld zł.

W I kwartale Carcade odnotowała stratę netto na poziomie 7 mln zł wobec 6,6 mln zł straty rok wcześniej. Prezes poinformował, że Getin Holding obecnie stabilizuje sytuację w Carcade Rosja i chce, by spółka cały rok zakończyła na plusie. 

Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 61,1 mln zł w I kw. Sprzedaż grupy osiągnęła poziom ponad 1,6 mld zł, a suma bilansowa wynosiła 18,9 mld zł na koniec marca.

Getin Holding odnotował 138,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem (tj. z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 173,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 70,17 mln zł w 2015 r. wobec 152,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)